Tú Suất bắt mụ nữ tu

Tú Suất là người lanh lợi, nói xuôi cũng được nói ngược cũng xong. Khi ấy có nhà nữ tu có tiếng; trong ấy có một đứa con gái lịch sự xinh tốt; người ta ai ai cũng đồn. Anh em bạn biết ve nàng ấy thì khó lắm, không ai ve được; bữa ấy … Đọc tiếp

Cà xốc

Anh kia cũng là con nhà học trò chữ nghĩa văn vật mà nghèo phải vay tạm của ông nhà giàu kia, giàu mà dốt, hết ít chục quan tiền. mà tới kì hẹn không có mà trả, nên bị bắt tới ở xó chái  xó hàng ba. Bữa ấy có ông nhà giàu khác … Đọc tiếp

Người can đảm

Ông tiền quân Trắm (tổng Trắm) nguyên là người ngoài Bắc bị đày vô Nam với ông Khôi. Sau giặc Khôi nổi mà bị binh trào hạ thành được bắt đóng gông bỏ vô cũi điệu về kinh. Người ta thấy bị mang gông, người ta xúm lại người ta coi, thì tổng Trắm bèn … Đọc tiếp

Ông huyện với ông đồ

Có anh học trò thi đậu ông đồ đâu tới xứ chỗ ông huyện nhậm, ở dạy học, mà hay làm cách thề ông đồ lắm đờn địch chơi bời phong lưu. Ông huyện không ưa mới làm một bài thơ biếm chơi rằng: Tú tài thi đỗ những khoa mô? Làm tích trong nhà … Đọc tiếp

Thầy rờ

Có thằng cha kia tính hay mê sắc, thấy gái muốn lắm, mà nhát không biết làm sao, mới tới hỏi người kia thạo việc đời, từng trải cuộc chơi. Người ấy không biết dạy nó nghề làm sao. Mà cũng bất tử đi, vậy mới dặn nó tối có muốn đi rờ, thì kêu … Đọc tiếp

Dụng mưu làm thuốc

Có đứa con gái kia khi vươn vai làm sao trật lắt léo xuội tay xuống không được, cứ giơ lên như vậy mãi. Thầy mằn sửa hết sức cũng không xong. Có một anh kia dùng léo mà chữa được, là đến biểu kêu nó ra rồi giả đò coi, xớ rớ xớ ró … Đọc tiếp

Chó có sừng

Có đứa con nít kia ở đất nhà quê, không biết con dê ra làm sao, chưa hề có thấy bao giờ. Bữa nọ thầy nó đem nó đi ra đất dinh, tới nhà kia có nuôi hai ba con dê. Nó lúc láo đi coi thấy, lật đật chạy vô thưa với thầy rằng: … Đọc tiếp

Làm xầy

Lão kia đi đường tới quán cơm ăn uống no nê, nghỉ chơn nghỉ cẳng xong rồi, coi chừng coi đỗi bắt quách con ngỗng của mụ quán nuôi ôm ra đi ngoảy ngoảy. Mụ quán hồi ban đầu có hỏi tên nó rồi, nó nói tên nó là Ba Rưỡi. Mụ quán nóng ruột … Đọc tiếp

error: Content is protected !!