NỔI BẬT


Chương mới đăng

Quốc sắc phương hoa

Chương 57: Hiểu lầm

Lý Hạnh cười cười: “Trong chuyện này còn có liên quan đến một số việc trong tông thất…… Dù sao...
Read More
Quốc sắc phương hoa

Chương 56: Đứng vững

Trước khi trời tối, Lý Hạnh, Đại Lang, Lục Lang cùng mười mấy gia đinh ra khỏi thành, nhưng không...
Read More
Quốc sắc phương hoa

Chương 55: Uy hiếp

Mẫu Đơn trở lại Phương Viên, không thấy Chân thị cùng Tôn thị, vừa tìm người thì ra là đưa...
Read More
Quốc sắc phương hoa

Chương 54: Phòng bị

Trời mới vừa sáng không bao lâu, Mẫu Đơn đã mang theo Phong Đại Nương, Vũ Hà cùng Chân thị...
Read More
Rừng thép

Ngoại truyện 06

Đi tới phòng họp, Giang Hàn Thanh cất lại chai nước vào trong túi rồi hỏi: “Có chuyện gì?” Từ...
Read More
1 2 3 1.322

Tin nhanh về Sách và Xuất bản

error: Content is protected !!