NỔI BẬT


Chương mới đăng

Quốc sắc phương hoa

Chương 54: Phòng bị

Trời mới vừa sáng không bao lâu, Mẫu Đơn đã mang theo Phong Đại Nương, Vũ Hà cùng Chân thị...
Read More
Rừng thép

Ngoại truyện 06

Đi tới phòng họp, Giang Hàn Thanh cất lại chai nước vào trong túi rồi hỏi: “Có chuyện gì?” Từ...
Read More
Rừng thép

Ngoại truyện 05

Lúc ấy Cao Diệu Kiệt đang chờ lệnh ở gần cửa hàng tiện lợi. Kỷ An Nhiên đàm phán thất...
Read More
Rừng thép

Ngoại truyện 04

“Cô mắc ít nhất hai lỗi.” Trong phòng họp của đội trọng án tối om, chỉ có ánh sáng từ...
Read More
Rừng thép

Ngoại truyện 03

Tâm trạng Tưởng Thành buồn bã hẳn đi. Lâm Thu Vân cẩn thận chuẩn bị một bàn thức ăn cho...
Read More
1 2 3 1.321

Tin nhanh về Sách và Xuất bản

error: Content is protected !!