NỔI BẬT


Chương mới đăng

Quốc sắc phương hoa

Chương 23: Phi lễ

Mẫu Đơn cười nói: “Cảm tạ ý tốt của quận chúa nhưng thiếp không vội, ngài cứ đi trước đi.”...
Read More
Quốc sắc phương hoa

Chương 22: Tự do cưới gả

Mẫu Đơn đi vào, hương thơm nức mũi, trước mắt nàng tất cả đều là mỹ nhân với những bộ...
Read More
Quốc sắc phương hoa

Chương 21: Tết Đoan ngọ

Bởi vì Tôn thị và Dương thị biểu hiện quá mức rõ ràng, dẫn tới không chỉ mấy người Mẫu...
Read More
Quốc sắc phương hoa

Chương 20: Xúc tác

Tên kia nhìn thấy đoàn người Mẫu Đơn thì cũng có chút bất ngờ. Ngay sau đó hắn nở nụ...
Read More
Quốc sắc phương hoa

Chương 19: Nghi ngờ

Trong lòng Hà Chí Trung biết Mẫu Đơn nói vậy để điều hòa không khí, tuy ông vẫn oán tiểu...
Read More

Tin nhanh về Sách và Xuất bản

error: Content is protected !!