Chó có sừng

Có đứa con nít kia ở đất nhà quê, không biết con dê ra làm sao, chưa hề có thấy bao giờ. Bữa nọ thầy nó đem nó đi ra đất dinh, tới nhà kia có nuôi hai ba con dê. Nó lúc láo đi coi thấy, lật đật chạy vô thưa với thầy rằng:

= Cha chả! Chó xứ nầy dị cục khác chó xứ mình dữ lắm, thầy à.

Thầy nói:

– Nó cũng vậy thôi, có khác gì?

Nó nói:

– Thưa khác lắm chớ: chó nầy có sừng; kia cà, thầy bước ra mà coi.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!