Làm xầy

Lão kia đi đường tới quán cơm ăn uống no nê, nghỉ chơn nghỉ cẳng xong rồi, coi chừng coi đỗi bắt quách con ngỗng của mụ quán nuôi ôm ra đi ngoảy ngoảy. Mụ quán hồi ban đầu có hỏi tên nó rồi, nó nói tên nó là Ba Rưỡi.

Mụ quán nóng ruột chéo véo chạy ra ngoắc kêu:

– Ớ chú Ba Rưỡi …

Nó lăm lủi đi mà nói lại rằng:

– Chín rưỡi chưa được nữa là ba rưỡi.

Theo van mãi, nó cứ vậy nó nói. Hai bên hàng xóm người ta tưởng là nó là người ôm ngỗng đi bán, còn mụ quán là người đi theo trả mà mua, ai dè nó là người đổ xầy thế ấy.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!