Thầy rờ

Có thằng cha kia tính hay mê sắc, thấy gái muốn lắm, mà nhát không biết làm sao, mới tới hỏi người kia thạo việc đời, từng trải cuộc chơi. Người ấy không biết dạy nó nghề làm sao. Mà cũng bất tử đi, vậy mới dặn nó tối có muốn đi rờ, thì kêu ảnh đi theo với ở ngoài cho vững cho, kẻo mà sợ, có điều gì thì kêu, không có làm sao …

Bữa ấy hai thầy trò dắt nhau đi. Thằng nọ chun vào rờ con kia, lớ quớ sao nó chụp được nắm đầu.

Thằng ấy thất kinh la lên:

– Thầy ôi! Nó nắm đầu tôi …

Thầy ở ngoài nói rằng:

– Không có hề gì, mà giữ lấy, nó nắm mũi kia mới sợ.

Con nọ nghe, buông đầu nắm mũi, nó mớt dựt vuột khỏi chạy ra được. Hú vía.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!