Vô đề

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Vô phục Vu sơn giáng nữ thần,

Tương vương ngộ ngã lưỡng niên thân.

Tam canh lâm vũ thê lương dạ,

Vạn lý phù vân não hận nhân.

Hồ điệp sí tàn nhân mộng lãnh,

Mai hoa chi sấu vị lân xuân.

Quý vô túc địa Tần Hàng thuật,

Nhất thốn tương tư nhất thốn tân.

Dịch nghĩa: Vô đề

Không lại có chuyện Thần nữ xuống non Vu,

Tương vương làm lỡ thân ta hai năm.

Ba canh mưa dầm dề đêm thê lương,

Muôn dặm mây nổi khiến người não hận.

Cánh bướm tàn vì mộng lạnh lẽo,

Hoa mai cành gầy bởi thương xuân.

Thẹn không có thuật rút đất như Tần Hoàng,

Một tấc tương tư một tấc đắng cay.

Hoài Anh dịch thơ

Non Vu Thần nữ đâu còn,

Tương vương làm lỡ ta tròn hai năm.

Ba canh đêm lạnh mưa dầm,

Muôn trùng mấy nổi âm thầm buồn đau.

Mộng lạnh cánh bướm tàn mau,

Cành mai gầy bởi âu sầu thương xuân.

Thẹn không rút đất phép thần,

Tương tư chi để chịu phần chua cay.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!