Kỳ nhị

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Kỷ độ đông phong cảm vật hoa,

Hưu hưu giang thượng cổ tỳ bà.

Dĩ quan thu hứng thi tình trọng,

Cánh vị xuân sầu tửu lượng gia.

Thúy tưởng cô miên dương liễu thụ,

Hồng lân khiếp thụy hải đường hoa.

Cẩm bình ngọc chẩm xuân phong viễn,

Độc bằng lan can nguyệt ảnh tà.

Dịch nghĩa: Kỳ nhị

Mấy độ gió đông làm cảnh vật đẹp tốt,

Vui vui trên sông đánh đàn tì bà.

Tình thơ nặng vì có liên quan đến hứng thu,

Lại vì sầu xuân tửu lượng tăng thêm.

Biếc ngỡ cây dương liễu ngủ một mình,

Hồng thương hoa hải đường thẹn ngủ.

Bình phong gấm gối ngọc gió xuân xa,

Một mình tựa lan can bóng nguyệt chênh chếch.

Hoài Anh dịch thơ

Gió đông cảm vật mấy phen,

Tỳ bà một khúc gẩy bên sông này.

Tình thơ nhờ hứng thu say,

Sầu xuân tửu lượng bữa nay tăng nhiều.

Biếc ngờ liễu rũ cô liêu,

Hồng thương thẹn ngủ thiu thiu hải đường.

Gió xuân xa chốn đài trang,

Một mình đứng dựa lan can, nguyệt tà.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!