Đối tửu

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Ký cư vô thuế quốc,

Cánh tác thái sơ dân.

Ái ngã đồng tri kỷ,

Lân thùy vị tỉnh nhân.

Sầu thành bằng xuất chiến,

Dục hải mạc lâm tân.

Phong cảnh phùng liêu lạc,

Nhất bôi thổ vũ xuân.

Dịch nghĩa: Đối rượu

Đã ở vào nước không có thuế,

Lại làm dân ở đời thượng cổ.

Yêu bạn tri kỷ với ta,

Thương ai là người còn chưa tỉnh.

Phá thành sầu nhờ ra chiến đấu,

Bể dục đừng có đến bến.

Phong cảnh gặp lúc tiêu điều,

Một chén chứa mùa xuân đất nước.

Hoài Anh dịch thơ

Đã ở nước không thuế,

Lại dân thời cổ sơ.

Yêu bạn cùng tri kỷ,

Thương ai còn say sưa.

Thành sầu cần đánh phá,

Bể dục chớ sa bừa.

Phong cảnh khi hiu quạnh,

Một chén xuân bốn mùa.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!