Vịnh mai trình khách chí

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Hoành tà thụ thượng nhất lâm mai,

Chiếm tận xuân quang thụ thụ khai.

Bất hữu nhàn ông năng tị thế,

Sơn trung na đắc mỹ nhân lai.

Dịch nghĩa: Vịnh mai trình khách đến

Chếch ngang trên cây một rừng mai,

Chiếm hết xuân quang từng cây hoa nở.

Không có ông nhàn có thể lánh đời,

Trong núi sao có được người ngọc đến?

Hoài Anh dịch thơ

Một rừng mai cành chếch ngang,

Nở hoa chiếm hết xuân quang một trời.

Không có ông nhàn lanh đời,

Trong non há dễ được người ngọc thăm.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!