Hữu sở hoài

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Ngọc bình nhàn sáp nhất chi mai,

Phân phó phương tâm mạc tân khai.

Vô hạn tiên thiên xuân sắc hảo,

Hàm tình thả đãi mỹ nhân lai.

Dịch nghĩa: Có niềm nhớ

Bình ngọc nhàn cắm một cành mai,

Căn dặn lòng thơm đừng nở hết.

Ngoài trời vô hạn sắc xuân đẹp,

Ngậm tình chờ đợi người đẹp tới.

Hoài Anh dịch thơ

Cành mai bình cắm tần ngần,

Lòng thơ xin chớ trọn phần mở phơi.

Sắc xuân vô hạn ngoài trời,

Ngậm tình hãy đợi lúc người ngọc sang.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!