Nguyên Đán ngẫu thành

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Khách địa u hoài tùy lạp khứ,

Cố hương hỉ tín cộng xuân lai.

Gian quan vạn lý phùng Nguyên Đán,

Dao vọng Nam sơn hiến thọ bôi.

Dịch nghĩa: Tết Nguyên Đán ngẫu nhiên làm thơ

U hoài đất khách theo ngày ba mươi tháng Chạp đi,

Tin mừng cố hương đến cùng xuân.

Đường gian nan vạn dặm gặp Nguyên Đán,

Xa vọng Nam sơn dâng ly rượu thọ.

Hoài Anh dịch thơ

Buồn đất khách theo năm tàn,

Tin vui quê cũ xuân mang tới cùng.

Gặp Nguyên Đán giữa ngàn trùng,

Vọng Nam sơn kính dâng chung rượu đào.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!