Thường Nga (1) thuyết

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Ngộ bả trường sinh lạc,

Quảng Hàn độc ảm nhiên.

Vân tình đa biến ảo,

Thiếp ý trong đoàn viên.

Hận trục du hoa lạc,

Lệ tòng ngọc lệ quyên.

Sạ văn Ngưu Nữ hội,

Sầu sát lãng thành tiên.

Dịch nghĩa: Thường Nga nói

Lầm cho trường sinh là vui,

Cung Quảng Hàn một mình buồn bã.

Tình mây nhiều biến ảo,

Ý thiếp trọng sự đoàn viên.

Hận theo hoa du rụng,

Lệ theo giọt móc ngọc rỏ.

Chợt nghe Ngưu Nữ gặp nhau,

Sầu chết sống thành tiên.

Chú thích

(1): Thường Nga tức Hằng Nga.

Hoài Anh dịch thơ

Lầm tưởng trường sinh sướng,

Cung Quảng dạ buồn phiền.

Tình mây nhiều biến ảo,

Ý thiếp trọng đoàn viên.

Hận gửi hoa du rụng,

Lệ theo móc rỏ liền.

Chợt nghe Ngưu Nữ hội,

Sầu chết sống thành tiên.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!