Trụy xa nhập Kinh quán dưỡng bệnh

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Lương hương xa phúc lộ bàng đông,

Tạm nhập Yên kinh kỷ nhật trung.

Thố (1) lạc quang hàm tam kính cúc,

Thước (2) phi ảnh tán nhất đình tùng.

Trừ phi thu kết trần gian thạch,

Tận thị xuân hàn thảo thượng phong.

Tức đắc luân hồi (3) lai tĩnh địa,

Kim triêu thủy nhận chủ nhân ông.

Dịch nghĩa: Ngã xe vào kinh quán dưỡng bệnh

Làng Lương xe lật ở phía đông vệ đường,

Tạm vào Yên kinh trong mấy ngày.

Thỏ lặn ánh sáng chứa đọng ba luống cúc,

Thước bay bóng tan tùng đầy sân.

Trừ phi thu kết thành đá trần gian,

Đâu đâu cũng đều gió trên cỏ tiết xuân lạnh.

Được nghỉ ngơi ở tĩnh địa khi đến kiếp luân hồi,

Sáng nay lần đầu nhận chủ nhân ông.

Chú thích

(1): Thố: con thỏ, ở đây ý chỉ mặt trăng.

(2): Thước: chim khách.

(3): Luân hồi: xoay vần không thôi.

Hoài Anh dịch thơ

Làng Lương xe lật vệ đường,

Tạm vào Kinh quán dưỡng thương mấy ngày.

Ba luống cúc ánh trăng đầy,

Một sân tùng, bóng thước bat tan đàn.

Trừ thu kết đá trần gian,

Trên cỏ lướt gió xuân hàn nơi nơi.

Phải đây tĩnh địa luân hồi?

Sáng nay mới nhận ra người chủ nhân.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!