Bộ vận tặng Sâm Phố huệ thi tập nhị

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Yên sơn Việt hải cách vân yên,

Nhất mạch hà quan lộ vạn thiên.

Ỷ ngọc tự tàm hoang ngoại khách,

Tu tương tính tự hướng nhân truyền.

Vu từ chỉ dục đối ngư tiều,

Lãng nhập thi lâm bộ bộ dao.

Tiếu ngã tài phi năng chức ngọc,

Hỉ quan uyển diễm hựu quỳnh dao. (1)

Dịch nghĩa: Làm theo vận, tặng Sâm Phố cho tập thơ hai bài

Núi Yên bể Việt cách khói mây,

Cùng một mạch có kể gì đường vạn dặm.

Dựa ngọc tự thẹn mình ở chốn xa xôi hoang dã,

Thẹn đem tên họ báo với người.

Lời quê chỉ muốn nói với người đánh cá kiếm củi,

Sóng vào rừng thơ từng bước chậm lụt.

Cười ta tài không dệt nổi lời thơ ngọc,

Vui mừng xem ngọc uyển diễm và ngọc quỳnh dao.

Chú thích

(1): Uyển diễm, quỳnh dao: tên những loại ngọc quý đời xưa.

Hoài Anh dịch thơ

Bể Việt non Yên cách khói mây,

Cùng chung một mạch tự xưa rày.

Nghĩ mình khách ở nơi hoang dã,

Tên họ báo người luống thẹn thay.

Lời quê chỉ nói với ngư tiều,

Tới chốn rừng thơ bước bước xiêu.

Cười chẳng dệt nên thơ ngọc chuốt,

Mừng xem uyển diễm với quỳnh dao.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!