Trực Lệ đạo trung trần

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Vô tâm hòa vụ ẩn,

Phất diện trục phong lai.

Bạch ngã tu mi khách,

Ô nhân đống vũ tài.

Quán khán xa mã lộ,

Bất đáo thủy vân nhai.

Nhiễu nhiễu phân phân lý,

Thùy trung tể tướng tài.

Dịch nghĩa: Bụi trên đường Trực Lệ

Không muốn ẩn cùng với mù,

Theo gió thổi tạt vào mặt.

Làm trắng cả mày râu của khách tu mi,

Làm dơ tấm thân có tài lương đống.

Quen nhìn đường xe ngựa,

Không đến bến nước mây.

Trong chỗ nhiễu loạn tới tấp,

Ai trong đám đó có tài tể tướng.

Hoài Anh dịch thơ

Không muốn cùng mù ẩn,

Tạt mặt kẻ qua đường.

Nhuốm trắng mày râu khách,

Làm dơ thân đống lương.

Quen nhìn lối xe ngựa,

Bến mây nước không màng.

Trong đám mù mịt ấy,

Tài tể tướng ai mang?


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!