Trực Lệ đạo trung xa trung vịnh

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Bộ tòng An Túc hoán xa nhi,

Trực đạo nhi hành quý đắc nghi.

Quang tái Nam thiên ân lộ trọng,

Hương toàn Bắc địa đức phong xuy.

Chí kiên nhược thiết trì khu tế,

Thân nhuyễn như miên tọa ngọa thì.

Luân chuyển anh hùng thành tựu xứ,

Lân lân bất tức thị tâm cơ (ky).

Dịch nghĩa: Trên đường Trực Lệ trong xe vịnh thơ

Đường từ An Túc đổi xe,

Thẳng đường mà đi quý ở chỗ tiện nghi.

Ánh sáng chở ơn mưa móc nặng trời Nam,

Hương lừng đất Bắc gió đức thổi.

Chí cứng rắn như sắt, cơn rong ruổi,

Thân mềm như bông lúc ngồi nằm.

Luân chuyển là chỗ làm thành tựu người anh hùng,

Rân rân không ngừng đó là tâm cơ (bộ máy của lòng).

Hoài Anh dịch thơ

Đường từ An Túc đổi xe,

Thẳng dong, cốt được tiện nghi là mừng.

Trời Nam ơn mưa móc từng,

Gió đức thổi, đất Bắc lừng hương xông.

Chí như sắt lúc ruồi rong,

Ngồi nằm, thân nhũn như bông, lạ lùng.

Luân chuyển tạo nên anh hùng,

Rân rân không dứt coi đồng tâm cơ.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!