Trực Lệ đạo trung ngẫu nhập Từ Hàng tự

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Chinh xa lộc lộc lộ du trường,

Tạm nhập Từ Hàng khệ thượng phương.

Tùng lạc bán liêm La hán (1) ảnh,

Hoa khai mãn viện Ngọc Chân (1) hương.

Tháp vô dụng tảo trần thường tịnh,

Tọa bất tham cao ngọ chính lương.

Tỉnh đắc vãng lai hành lộ khách,

Kỷ hồi giảm khước thị phi trường.

Dịch nghĩa: Trên đường Trực Lệ ngẫu nhiên vào chùa Từ Hàng

Xe đi lộc cộc đường dài thăm thẳm,

Tạm vào nghỉ trong chùa Từ Hàng.

Thông rụng nửa rèm bóng La hán,

Hoa nở đầy viện làn hương của Ngọc Chân.

Giường không cần quét bụi thường sạch,

Chỗ ngồi không cần tham cao giữa trưa vẫn mát.

Làm cho khách qua lại trên đường tỉnh ngộ,

Bao phen giảm bớt được chuyện thị phi ở trường đời.

Chú thích

(1): La hán: cũng gọi là A la hán, danh từ Phật giáo, ý chỉ người chứng quả tu hành trong đạo Phật.

(2): Ngọc Chân: tên một tiên nữ ở động Thiên Thai theo tích xưa Trung Quốc.

Hoài Anh dịch thơ

Xe đi lộc cộc đường dài,

Chùa Từ Hàng ghé nghỉ ngơi đôi phần.

Hoa đầy viện: hương Ngọc Chân,

Bóng La hán hiện: tùng phân nửa rèm.

Không cần quét bụi, giường êm,

Giữa trưa vẫn mát, cảnh thiền thảnh thơi.

Tỉnh ngộ khách đường ngược xuôi,

Trường đời giảm bớt mấy hồi thị phi.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!