Hà Bắc đạo trung dạ túc

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Niên dư tung tích đẳng bình bồng,

Việt thủy Yên sơn lộ vạn trùng.

Hà sứ mộ chung tiêu sái ngoại,

Kỷ thanh tiêu tích tịch liêu trung.

Dạ minh dương liễu sa hà nguyệt,

Thu lãnh ngô đồng ngọc tỉnh phong.

Quan xá hương tâm miên vị ổn,

Hốt văn sương lý độ nam hồng.

Dịch nghĩa: Trên đường Hà Bắc ngủ đêm

Hơn năm nay tung tích tựa như bèo và cỏ hóng,

Sông Việt núi Yên đường muôn trùng.

Chuông tối nơi nào bâng khuâng man mác,

Vài tiếng rồi tan đi trong cảnh tịch liêu.

Đêm sáng dương liễu trăng trên sông cát,

Thu lạnh ngô đồng gió giếng ngọc.

Công quán, lòng quê trằn trọc không ngủ yên,

Bỗng nghe trong sương tiếng chim hồng về nam.

Hoài Anh dịch thơ

Năm hơn tung tích bình bồng,

Núi Yên sông Việt vạn trùng đường xa.

Nơi nào chuông tối vẳng ra,

Rồi tan trong cảnh đêm tà tịch liêu.

Liễu vờn sông cát trăng thêu,

Ngô đồng giếng lạnh bay vèo gió thu.

Tình quê việc nước âu lo,

Hồng về nam tiếng dật dờ trong sương.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!