Thính vũ

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Vạn điểm thanh hà tế,

Khất văn nhĩ tứ trường.

Động Đình bi Thuấn đế (1),

Vu hiệp oán Tương vương.

Dục hộ hoa tâm lãnh,

Hoàn lân diệp sí lương.

Tiêu tiêu thuên ngoại vũ,

Độc ngọa khách trung sàng.

Dịch nghĩa: Nghe mưa

Muôn giọt tiếng sao nhẹ,

Thoạt nghe tứ khách miên man.

Hồ Động Đình buồn cho vua Thuấn,

Khe núi Vu hiệp oán Sở Tương vương.

Muốn che chở cho lòng hoa lạnh,

Còn thương cánh bướm rét.

Thánh thót mưa ngoài trời,

Một mình ngồi trên giường nơi đất khách.

Chú thích

(1): Thuấn: vua đời thượng cổ ở Trung Quốc. Ông có tài trị nước và rất có hiếu.

Hoài Anh dịch thơ

Muôn giọt tiếng sao nhẹ,

Tứ khách rộn trăm đường.

Động Đình buồn Thuấn đế,

Vu hiệp oán Tương vương.

Lòng hoa lạnh muốn ủ,

Cánh bướm rét càng thương.

Ngoài trời mưa thánh thót,

Một mình ngồi trên giường.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!