Dạ tọa

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Xuân hàn dạ sắc thân,

Độc tọa tứ do ngâm.

Hương tận kim lô lãnh,

Đăng tàn ngọc lậu trầm.

Các phong lương yến thụy,

Song vũ thấp trùng âm.

Kim cổ tam canh mộng,

Càn khôn nhất phiến tâm.

Dịch nghĩa: Ngồi ban đêm

Xuân lạnh sắc đêm khuya dần,

Một mình ngồi nghĩ tứ làm thơ.

Hương cháy hết lò vàng lạnh,

Đèn tàn giọt nước đồng hồ trầm trầm.

Gió gác thổi lạnh con én ngủ,

Mưa ngoài song làm tiếng trùng ẩm ướt.

Kim cổ mộng ba canh,

Trời đất một tấm lòng.

Hoài Anh dịch thơ

Xuân lạnh đêm khuya khoắt,

Ngồi nghĩ tứ thơ ngâm.

Hương tắt lò vàng lạnh,

Đèn tàn giọt lậu trầm.

Én ngủ lạnh gió gác,

Tiếng trùng ẩm mưa dầm.

Kim cổ ba canh mộng,

Giữa trời đất giãi tâm.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!