Dạ khởi

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Tác khách bất thành thụy,

Tam canh khởi tọa thì.

Hàn ma đăng hạ mặc,

Nhàn cải nhật trung thi.

Địa viễn xuân đồng lãnh,

Thiên cao lâu công trì.

Giang biên thân hữu đáo,

Đãi đán đối tương tri.

Dịch nghĩa: Đêm trở dậy

Đất khách ngủ không được,

Lúc canh ba ngồi dậy.

Rét mài mực dưới đèn,

Nhàn sửa lại thơ làm trong ngày.

Đất xa xuân cùng lạnh,

Trời cao giọt nước đồng hồ cũng chậm.

Bên sông thân hữu đến,

Chờ sáng nói chuyện tương tri.

Hoài Anh dịch thơ

Thân đất khách ngủ không an,

Canh ba ngồi dậy bàng hoàng nỗi riêng.

Rét mài nghiên mực dưới đèn,

Thơ, nhàn sửa lại mấy thiên trong ngày.

Đất xa xuân cũng lạnh thay,

Trời cao giọt lậu đêm nay trầm trầm.

Bên sông thân hữu đến thăm,

Chờ trời sáng sẽ đem tâm sự bàn.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!