Kỳ thập nhị

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Nam Bắc phân phương quốc,

Càn khôn thị nhất gia.

Tống tình xuân yểu điệu,

Khiển hứng nguyệt quang hoa.

Liễu phất hoàng kim diệp,

Tuyết khai bạch ngọc hoa.

Dao khan xuân thảo sắc,

Vô hạn lục thiên nhai.

Dịch nghĩa: Bài mười hai

Nam Bắc chia ra từng nước,

Đất trời cũng là một nhà.

Tống tình xuân yểu điệu,

Gợi hứng trăng sáng đẹp.

Liễu phất lá như vàng ròng,

Tuyết nở hoa ngọc trắng.

Xa xăm sắc cỏ xuân,

Biếc vô hạn chân trời.

Hoài Anh dịch thơ

Bắc Nam chia từng nước,

Trời đất một nhà thôi.

Tống tình xuân yểu điệu,

Gợi hứng trăng sáng tươi.

Liễu phất lá vàng diệp,

Tuyết nở hoa ngọc ngời.

Sắc cỏ xuân xa ngắm,

Vô hạn biếc chân trời.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!