Quá Hổ Đà Hà

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Hổ Đà trú dạ thệ như tư (1),

Tế vũ phân phân vãn độ thì.

Thủy ức lưu ty vu hậu lại,

Băng tư kiên hợp vị vương sư.

Lãng hoa cổn cổn đào tiền sự,

Lũng mạch thiên thiên đoạn viễn nhai.

Vạn lý gian quan vô hạn cảm,

Thu phong nhất phiến tịch dương xuy.

Dịch nghĩa: Qua sông Hổ Đà

Sông Hổ Đà ngày đêm cứ chảy như thế này,

Mưa nhỏ lâm thâm lúc qua đò buổi tối.

Nước nhớ chuyện dòng chảy tiêu hết khiến kẻ lại bị vu oan,

Băng nhớ chuyện rắn lại giúp cho quân nhà vua đi qua.

Hoa sóng cuồn cuộn đãi gạn chuyện cũ.

Lúa mạch trên lũng mơn mởn cắt đứt bến nước đằng xa.

Đường vạn dặm gian nan vô hạn cảm,

Gió thu thổi lúc chiều tà.

Chú thích

(1): Do lời Khổng Tử: Thể giả như tư, bất xả trú dạ (nước chảy suốt cả ngày đêm như thế này ư?).

Hoài Anh dịch thơ

Ngày đêm chảy mãi thế này ư?

Mưa nhỏ lâm thâm tối xuống đò.

Chuyện nước cạn tiêu oan kẻ lại,

Tích băng rắn kết giúp vương sư.

Sóng dồn đãi việc bao năm trước,

Cắt bến, trên đồng lúa sởn sơ.

Vạn dặm gian nan vô hạn cảm,

Chiều tà xào xạc gió mùa thu.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!