Khách đồ kiệu trung miên

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Bách niên tâm sự vị thùy thông,

Tạm khuất vi khu kiệu tử trung.

Thân cước đạp tàn đê liễu nguyệt,

Khúc quăng chẩm lãnh điếm hòe phong.

Tâm hư Nông Nại can vinh dị,

Lộ hữu Hàm Đan mộng giác không.

Ngọc điện kim môn tri bất viễn,

Minh triêu cao ngọa bích sa lung.

Dịch nghĩa: Đường đất khách ngủ trong kiệu

Trăm năm tâm sự biết ngỏ cùng ai,

Tạm khuất thân thể trong chiếc kiệu.

Duỗi chân dẫm tàn trăng đê liễu,

Cong cánh tay gối lạnh gió cây hòe trước quán.

Lòng không ham muốn, ở Nông Nại làm việc dễ,

Trên đường có đất Hàm Đan, mộng tỉnh thành không.

Điện ngọc cửa vàng biết rằng không xa,

Sáng mai sẽ nằm cao lồng lụa biếc.

Hoài Anh dịch thơ

Trăm năm tâm sự ngỏ cùng ai,

Tạm khuất thân trong cỗ kiệu này.

Chân duỗi đạp tàn trăng bến liễu,

Cong tay gối lạnh gió lùm cây.

Hư tâm, làm việc Nông Nại dễ,

Đường có Hàm Đan mộng tỉnh ngay.

Điện ngọc biết không xa mấy nữa,

Sáng mai nằm lót trướng the vây.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!