Kỳ tứ

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Đông phong hưu cức ngã niên hoa,

Tằng thị tiên thành phấn đại (1) xa.

Chỉ khủng mai hương thành sấu cốt,

Cưỡng tương trúc diệp đương đào hoa.

Dịch nghĩa: Bài bốn

Gió đông giục gấp tuổi xuân của ra,

Từng là trang son phấn kiêu sa ở thành tiên.

Chỉ sợ hương mai thành xương gầy,

Gượng đem lá trúc coi làm hoa đào.

Chú thích

(1): Phấn đại: phấn trắng để thoa mặt, than hay thuốc vẽ màu đen vẽ lông mày, sau chữ phấn đại được dùng chỉ người phụ nữ.

Hoài Anh dịch thơ

Gió đông đừng giục tuổi ta,

Từng trang son phấn kiêu sa ai tầy.

E hương mai hóa xương gầy,

Gượng đem lá trúc bảo đây hoa đào.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!