Đáp hí thuật

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Đông phong niểu niểu dạ hoàn xuy,

Hưu tụng vô đề bách cốc thi.

Khách địa danh viên nan tái đắc,

Liêu tương bôi tửu đối hoa chi.

Dịch nghĩa: Đáp bài đùa thuật lại

Gió đông hây hẩy đêm còn thổi,

Đừng đọc bài thơ không đề về trăm giống lúa.

Đất khách vườn danh tiếng khó gặp lại được,

Tạm đem chén rượu đối cành hoa.

Hoài Anh dịch thơ

Gió đông hây hẩy đêm còn thổi,

Bách cốc thơ đừng đọc nữa mà!

Đất khách danh viên khôn gặp lại,

Tạm đem chén rượu đối cành hoa.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!