Kỳ nhị

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Bất thị Vu sơn nhất phiến tâm,

Hoa lân giải ngữ nguyệt lân ngâm.

Tầm Châu giang thượng tỳ bà khúc, (1)

Độc chiếm tài tình tự cổ câm.

Dịch nghĩa: Bài hai

Không phải non Vu một tấm lòng,

Hoa thương biết nói nguyệt thương ngâm thơ.

Trên sông Tầm Châu khúc tỳ bà,

Độc chiếm tài tình từ xưa đến nay.

Chú thích

(1): Là bài thơ Tỳ bà hành của tác giả Bạch Cư Dị, người Trung Quốc.

Hoài Anh dịch thơ

Không phải tấm lòng gửi núi Vu,

Thương hoa biết nói nguyệt ngâm thơ.

Sông Tầm một khúc tỳ bà ấy,

Độc chiếm tài tình xưa tới giờ.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!