Kỳ tam

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Cảm tỉ Bùi Hàng thướng ngọc đình,

Phù sa vạn lý tạm vi tình.

Thế gian bất thiểu thiên tiên khách,

Khởi độc Vân Anh cách cẩm bình (1).

Dịch nghĩa: Bài ba

Dám ví với Bùi Hàng lên đình ngọc,

Bè trôi vạn dặm tạm gửi tình.

Trên đời không thiếu khách thiên tiên,

Há chỉ có riêng Vân Anh cách bình phong gấm.

Chú thích

(1): Theo tích Bùi Hàng gặp Vân Anh (thời nhà Đường, sử Trung Quốc) rồi tu thành tiên.

Hoài Anh dịch thơ

Dám ví Bùi Hàng tới ngọc đình,

Bè trôi vạn dặm gửi tâm tình.

Khách tiên đâu thiếu nơi nhân thế,

Há chỉ Vân Anh cách cẩm bình.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!