Kỳ tứ

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Khả dữ hành quyền ái Tử Khanh, (1)

Đương niên dị vực diệc đa tình.

Quy thời dận tử câu vô dạng,

Tự cổ anh hùng mỗi hiếu sinh.

Dịch nghĩa: Bài bốn

Có thể tạm quyền nghi mà yêu Tử Khanh,

Năm trước ở xứ lạ cũng đa tình.

Khi trở về con cháu đều bình an,

Từ xưa anh hùng vẫn có lòng hiếu sinh.

Chú thích

(1): Tử Khanh: tức Tô Vũ là một sứ quan, người đời Hán theo sử Trung Quốc.

Hoài Anh dịch thơ

Có thể quyền nghi yêu Tử Khanh,

Năm xưa xứ lạ cũng đa tình.

Lúc về con cháu đều vô sự,

Từ cổ anh hùng vẫn hiếu sinh.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!