Đối kiếm

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Ỷ khan thiên ngoại kiếm,

Tặng ức ý trung nhân (1).

Dũng phụ lăng vân khí,

Hùng hoài báo quốc thân.

Sạ tinh tri hữu phận,

Đàn giáp tiếu vô nhân.

Thí hướng sơn trung quá,

Thời văn khấp quỷ thần.

Dịch nghĩa: Nhìn kiếm

Dựa nhìn kiếm ngoài trời,

Nhớ ý trung nhân đã tặng cho.

Nghĩ mình về cái dũng có thể là phụ cái khí vút lên mây,

Nhưng vẫn mang hùng tâm đem thân đền ơn nước.

Bắn ra tia sáng như sao biết có thể được,

Nhưng có tích chất đàn hồi cuộn vào rồi lại bật ra, tự cười không đạt nổi.

Thử đi vào trong núi,

Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng quỷ thần khóc.

Chú thích

(1): Chú thích của tác giả: Khi đi sứ Trung Quốc, Tiền quân Nguyễn quận công tiễn tặng gươm báu.

Hoài Anh dịch thơ

Dựa nhìn gươm báu ngoài trời,

Nhớ người đưa tặng bồi hồi ghi ân.

Dũng e phụ khí lăng vân,

Chí hùng vì nước đem thân báo đền.

Bắn tia sáng, việc nên,

Cuộc tròn vào được không duyên hoàn thành.

Thử đi vào giữa núi xanh,

Thoảng nghe quỷ khóc thần kinh rợn rùng.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!