Đối kỳ

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Kiếp trì nhân thác loạn,

Hắc bạch nhĩ phân minh.

Thang Vũ (1) sơ tàn cục,

Đường Ngu (2) tái lạc bình.

Đắc tiên duy khuất chiến,

Thất thế tại chuyên tranh.

Kim cổ đa cao trước,

Hà như tụ thủ thanh.

Dịch nghĩa: Đánh cờ

Bắt bí người lỡ lầm rối loạn,

Quân đen trắn phân minh.

Thang Võ mới tà cuộc,

Đường Ngu lại rơi vào bàn cờ.

Dành phần thắng chỉ có cách nhọc nhằn chiến đấu,

Thất thế là bởi cứ chuyên tranh giành.

Xưa nay nhiều tay cao thủ,

Sao bằng cứ thu tay trong tay áo giữ mình thảnh thơi.

Chú thích

(1): Thang Vũ: Thành Thang và Cơ Phát (Chu Võ vương) sáng lập ra nhà Thương và nhà Chu theo sử Trung Quốc.

(2): Đường Ngu: vua Nghiêu vua Thuấn theo sử Trung Quốc.

Hoài Anh dịch thơ

Bắt bí người lúc rối ren,

Phân minh quân trắng quân đen chia đàn.

Võ Thang cuộc mới vừa tàn,

Đường Ngu lại đặt trên bàn một phen.

Nhọc nhằn chiến đấu mới nên,

Thất thế là bởi cứ chuyên tranh giành.

Đời nhiều cao thủ nổi danh,

Hãy thu tay áo giữ mình thảnh thơi.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!