Chí Thủy Biện thôn

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Thủy Biện sơn thôn lý,

Đăng lâm trướng vọng thâm.

Long sầu trì thiển cục,

Nhân ái thụ nùng âm,

Hà lao mộng mị tầm.

Túng giao nhàn tản bộ,

Bất thất bản sơ tâm.

Dịch nghĩa: Đến thôn Thủy Biện

Trong làng núi Thủy Biện,

Lên cao bâng khuâng nhìn lâu.

Rồng buồn vì cuộc ao nông,

Người thích bóng cây rậm.

Đã hiểu thú yên hà,

Hơi đâu nhọc công tìm mộng mị.

Dù cho là nhàn nhã tản bộ,

Vẫn không để mất tấm lòng ban đầu.

Hoài Anh dịch thơ: 

Thủy Biện làng núi đến,

Lên cao nhìn bâng khuâng.

Rồng nuồn ao nước cạn,

Người thích bóng cây râm.

Yên hà thú đã hiểu,

Mông mị hơi đâu tầm.

Dù cho nhàn tản bộ,

Không hề mất bản tâm.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!