Câu 1401 – 1500

Sainte-Clotilde bàn thờ cẩn ngọc,

Sainte-Denis bốn đức phân mình.

Sainte-Etienne có tháp xinh,

Có tòa giản đẹp, có hình đất to.

Saint-Eustache bàn thờ đá trắng,

Thánh tông đồ hình tượng khéo thay.

Saint-Eugène cửa kiếng đầy,

Đã nhiều sơn thếp, lại hay vẽ vời.

Saint-Francois am xây dưới đất,

(Câu 1410) Lại nhiều đồ hình phạt các nơi.

Để trong nhà học gần đây,

Phải vào xin phép rồi thời được coi.

Panth é on nhắc người hiền ngỏ,

Miểu công thần để rõ tài hay.

Thang mười lăm nấc cao dày,

Hai mươi hai cột thân ngoài cửa vô.

Phía trước mặt đắp tô hình tượng,

Hình quê hương ban thưởng người tời.

Đôi bên đều có hình ngồi,

(Câu 1420) Bên hình sử ký, bên thời thong dong.

Phía hữu có hình ông quan võ,

Bên tả thì lại có quan văn.

Dưới còn có chữ ghi rằng:

”Quê hương ấy cũng biết ân người tài.”

Thân trên cửa dẫy đầy hình chạm,

Hai bên thêm hình cẩm thạch trơn.

Hiên sau tinh những cột vuông,

Giữa xây một cái lầu tròn uy nga.

Bề cao tám mươi ba thước mốt,

(Câu 1430) Bốn cái thang lên tột từng trên.

Mười hai cửa sổ liên liên,

Quanh vòng nhiều cột xây riêng thân ngoài.

Từng gần chót cũng xây tròn ủm,

Nóc dáng ô lại túm lầu liên.

Xây quanh mười cột thẳng lên,

Phía trong cửa kính, thân trên nóc tròn.

Nền ngoài thấp hơn trong vài bực,

Trục cột làm trang sức lắm thay.

Đã chạm khéo, lại vẽ hay,

(Câu 1440) Bàn thờ ngó đẹp, ghế ngồi nghe êm.

Cho chúc đỉnh họ đem xuống dưới,

Xem mả mồ lại tới chỗ hang,

Nói ra tiếng dội nghe vang,

Lặp đi lặp lại rõ ràng chẳng sai.

Saint-Germain có hai chỗ lớn,

Vào trong coi hình tượng thiếu gì.

Saint-Jean, Saint-Jaques kém chi,

Cùng Saint-Joshep ấy thì cũng xinh.

Saint-Laurent có hình thánh đó,

(Câu 1450) Đứng giữa người nghèo khó thảm thương.

Saint-Gervais cũng khéo bường,

Chơn đèn nhiều cái bằng đồng coi xinh.

Saint-Louis có nhiều hình nhiều tượng,

Saint-Merri lầu lớn tháp cao.

Saint-Médard có phía sau,

Muốn coi thổ mộ xin vào mà coi.

Madeleine nền mười một bậc,

Thềm đá xây làm nấc thang lài.

Kiểu làm vuông vức mà dài,

(Câu 1460) Cột tròn bao bọc thân ngoài mĩ quan,

Mười bốn cột hai hàng trước mặt,

Tám cột làm phía bắc giăng ngang.

Đông tây xây cột ngay hàng,

Mười lăm mỗi phía lớn bằng như nhau.

Mười lăm thước bề cao sau trước,

Chừng ba mươi chín thước bề dài.

Bề ngang được bảy thước ngoài,

Mái hiên đắp tượng về ngày xét chung.

Ba mươi bốn tượng trong chỗ đó,

(Câu 1470) Thảy đều là thánh nữ thánh nam.

Cửa đồng coi kép công làm,

Coi đồ chạm vẽ bắt ham coi hoài.

Trong mỗi phía cột xây từ cặp,

Dựa theo tường tô đắp xinh thay.

Lập bàn chính giữa thờ Trời,

Chạm hình thánh mẫu thuở người thăng thiên.

Nicolas tháp trên phải thế,

Thêm hình tô tượng vẽ dẫy đầy.

Notre-Dame có nhiều nơi,

(Câu 1480) Nơi thêm tên nọ, nơi thời tên kia.

Saint-Paul với Saint-Louis một chỗ,

Cũng hình kia tượng nọ bồn bàn.

Saint-Pierre nhắc Chúa gian nan,

Sau vườn có lập các đàng theo xưa.

Chỗ Saint-Roch giữa thờ thượng đế,

Sau ba bàn tế lễ thánh nhơn.

Hai bên mười tám bàn luôn,

Kính thờ các thánh các thần hiển linh.

La Sorbonne, coi xinh tốt quá,

(Câu 1490) Có tượng hình, có mả thân trong.

Saint-Sulpice cũng lớn hung,

Bảy mươi thước tới tháp vuông mặt tiền.

Trinité, tháp trên cao lớn,

Lầu dưới làm đá rộng lại xinh.

Trước nhà thờ có hoa viên,

Ba ngàn thước rộng, bốn bên có rào.

Val-de-Grace, trông vào đạp đẽ,

Lầu trên làm tròn trịa xinh thay.

Nhiều nhà thờ khác khéo xây,

(Câu 1500) Thân trong khoản khoác, phía ngoài uy nga.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!