Từ hôn – Tiếu lâm Tây

Đây là bài tiếu lâm Tây, cho ta thấy tánh người đàn ôn Pháp.

Một thanh niên được nhà đại văn hào Corneille hứa gả con. Việc bất thành, vì có việc trắc trở, anh đành từ hôn, nên đến tìm cho Corneille biết.

Nhà đại văn hào trả lời:

– Ấy, đừng làm rộn tôi! Xin hãy lên lầu mà thương lượng với mụ ở nhà, coi mụ tính sao. Mấy việc như vậy, tôi xin không biết tới.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!