Mảng lo viết văn – Tiếu lâm Tây

Đây là bài tiếu lâm Tây, cho ta thấy tánh người đàn ôn Pháp.

Nhà văn Frédéric Morel đang mãi say mê dịch cổ văn của Libanius.

Có tin nhà cấp báo, phu nhơn bịnh nặng từ lâu, nay muốn gặp mặt chồng trăn trối đôi lời.

– Về trước đi, Morel nói, còn hai đoạn này nữa, dịch xong là về ngay tức thì.

Một lát sau, có tin báo vội, bà đang trở mình, hấp hối.

– Cứ về đi, còn hai chữ nữa thôi. Về đi, là tôi theo kịp liền.

Liền khi đó, tin báo bà đã thở hơi cuối cùng.

– Ai ta hồ hiền phụ! Tội nghiệp dữ chưa?

Miệng nói vậy mà Morel ngồi lỳ không rời bản dịch.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!