Án giành ruộng hương hỏa

Tân Bình phủ tri phủ, kiêm lý Bình Dương huyện, ti chức Nguyễn Hữu Thường. Bẩm, Vì việc hương hỏa, vâng đưa lời thẩm nghĩ hỏi tra, ngỏ nhờ quan trên thẩm lượng: Nguyên trong hạt Bình Dương, tổng Bình Trị Thượng, làng Bình Hòa, có tên Lê Văn Cao đầu đơn kiện chú ruột … Đọc tiếp

Hồn Trương Hoa, ma hàng thịt – Đinh Thái Sơn

Anh Trương Hoa là người đánh cờ tướng giỏi lắm, những người thế gian không ai đánh lại. Một ngày kia đánh cờ với một người kia, thì người kia phải túng nước ngồi mà nghĩ hoài, không biết đi nước nào mà gỡ cho khỏi thua. Anh Trương Hoa mới nói với người kia … Đọc tiếp

Tà bất cảm chánh – Đặng Lễ Nghi

Xứ Bắc Thành, tỉnh bắc Ninh, có một người tên là Nguyễn Chánh Bình, tâm tánh cang cường khí khái lắm, bình sanh không ưa sự dị đoan, ưa chánh ghét tà, việc văn chương người cũng thông, người đã vào hàng học sanh, vợ người khoản sớm để lại hai đứa con trai, đứa … Đọc tiếp

Hồn Gia Định, xác Bắc Thành – Đặng Lễ Nghi

Xem truyện kia sử nọ, thấy nhiều tích lạ lùng quái dị, khó mà luận biện giả chơn, là vì việc đã nhiều đời, tưởng lại những chuyện quái dị, tai biến thì đời nào cũng có. Xưa thì truyện sử biên chép để lại, còn như đời nay có việc kỳ quái biên vào … Đọc tiếp

Nước gừng trừ bịnh bôn đồn (lớn dái) – Đặng Lễ Nghi

Xứ Giồng Vắp, làng Lộc Giang, có nhà tên Mầu, làm nghề rẫy bái ruộng nương, va biết nhiều mặt thuốc nam, và cũng trị nhiều bịnh làm đã, nên trong xóm làng kêu va là thầy Mầu. Tuy là thuốc nam mà tổ đãi cũng khá, hễ làm bịnh nào thì lành bịn nấy, … Đọc tiếp

Xà niên – Đặng Lễ Nghi

Tai thường nghe nói con xà niên, vốn nó là người ta mà có cầm ngải, hễ khi nào muốn đi vào rừng bắt thịt, thì ngậm ngải mà đi. Trước khi ngậm ngải mà đi, thì dặn người ở nhà hễ thấy vác thịt về thì người nhà phải cầm chổi quét nhà ra … Đọc tiếp

Nước nóng trừ bịnh điên – Đặng Lễ Nghi

Năm Quí dậu (1) tại Giếng Mạch (Tây Ninh), có nhà thợ mộc tên lại, vốn người ở đâu không biết, đến ở ngụ đó mà làm ăn đã ba bốn năm. Gia thế tầm thường không dư không thiếu. Thợ một nầy có năm đứa con đã lớn, bốn trai một gái út tác … Đọc tiếp

error: Content is protected !!