Thuốc mắc cổ – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Người nhà giầu kia ngậm đồng bạc chơi rủi quên nuốt mắc ngang cổ, chạy rước thầy tới cho thuốc.

Thầy rằng:

– Có khó gì, mua một bộ bài cáo về đốt đi, hòa với nước uống, còn ngoài thì lấy lá thuốc cứu đốt rồi nó ra.

Chủ nhà hỏi sao vậy?

Thầy rằng:

– Dễ hiểu quá: trong bị ăn cướp đánh ra, ngoài lửa cháy vô, tự nhiên bạc nó phải lòi ra chớ gì!!!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!