Hỏi chỗ làm – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Bốn thầy làm việc gặp nhau mừng rỡ, bổ sua hỏi bình an mạnh giổi, rồi một thầy hỏi rằng:

– Vậy chớ bây giờ toa làm sở nào toa?

Thầy nọ trả lời:

– Mỏa làm Nhà Rồng (hãng tàu đi biển Messageries Maritimes, nay còn ở Khánh Hội).

Hỏi thầy nầy, nói:

– Mỏa làm Sở Cọp (tức sư phạm, Ecole Normale, xưa ở ngang Sở Thú).

Hỏi vậy còn toa làm sở gì?

– Phú de (là sở bắt chó điên và giữ đồ phạm pháp, xe cộ đời trước Fourriêre)

Hỏi thầy thứ tư:

– Còn nghe nói toa làm tòa bố mà làm việc gì? (Tòa bố nay gọi tòa hành chánh).

Trả lời rằng:

– Mỏa làm bộ trâu (tức giữ bộ sổ về trâu. Cứ mỗi con vô bộ, ăn của đút một đồng bạc là đủ làm giàu, có vợ bé và cho con đi Tây)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!