Coi đầu mua nón – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Lão thầy kia ra ngồi tiểu tiện, ngó xuống coi chơi. Có anh nọ, đầu đội nón nỉ đen, đi ngang qua thấy, hỏi giả ngộ rằng:

– Hai thầy nói chuyện gì với nhau đó?

Lão thầy ngước mặt lên trả lời:

– Tôi coi cái đầu nó bao lớn đặng mua cho nó môt cái nón.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!