Phép trị rượu chua – Phụng Hoàng San

Chủ nhà kia dãi khách, rượu chua quá, nhắm một chút, ai cũng đều nhăn mặt

Có anh khách nói rằng:

– Tôi có phép trị rượu chua trở nên rượu tốt.

– Chủ nhà nghe nói hỏi phăng.

Ảnh bày rằng:

– Lót giấy cho nhiều, úp hũ rượu lên trên, lấy thuốc cứu đốt trên đít hũ bảy liều, để sáng ngày mà coi.

Chú nói:

– Úy! Vậy nó chảy hết rượu còn gì?

Khách nói:

– Chớ thứ rượu chua, để mà làm quái gì?

Viết một bình luận

error: Content is protected !!