Chế giấm – Phụng Hoàng San

Chủ quán kia bán rượu, thường rượu hay chua, uống không đặng. Bữa nọ có ba anh khách đi tới quán biểu dọn tiệc, nhứt là rượu phải cho ngon.

Chủ quán hỏi:

– Thịt bóp giấm dùng được không?

Mấy ảnh nói:

– Ngon lắm!

Hỏi:

– Đậu hủ nấu giấm ngon không?

Khách nói:

– Nó săn, ngon lắm!

Hỏi:

– Cải bóp giấm, nước lèo chế giấm dùng được không?

Mấy anh khách thấy hỏi dai, liền nói rằng:

– Món nào chế giấm cũng là ngon hết, hơi nào mà hỏi từ món.

Anh ta trở vô dọn tiệc, mấy anh khách ngồi lại ăn, đồ uống rượu, mùi rượu chua áy, ai nấy nhăn mày.

Hỏi:

– Quán! Rượu gì chua dữ vậy?

Chủ quán trả lời rằng:

– Tại khi nãy các ông nói món nào chế giấm cũng ngon hết, nên tôi mới chế trong rượu, còn hỏi làm sao?

Viết một bình luận

error: Content is protected !!