Hùn vốn đặt rượu – Phụng Hoàng San

Hai thằng hùn vốn đặt rượu. Thằng kia hỏi:

– Mầy chịu bao nhiêu?

Thằng nọ nói:

– Tao chịu nước, mầy chịu nếp thì đủ.

Thằng kia hỏi:

– Như vậy rồi để nữa, chia làm sao?

Thằng nọ nói:

– Tao chẳng hơn thua làm chi, đặt xong rồi, tao chịu nước thì tao lấy ba miếng nước, còn bao nhiêu cái thì để hết cho mầy!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!