Ông điếc mừng tuổi – G. Cordier

Ông vừa bước vào nhà, con chó sủa. Chủ nhân ở trong nhà nghe chó sủa vội chạy ra. Ông trách ngay chủ nhân:

Đầu năm năm mới đến nhà ông,

Đã bắt đầu ngay gặp sự rông:

Con chó cứ nhìn mình mà ngáp,

Thế thì nông nỗi có buồn không?

Ông kia hiểu ngay, liền ghé vào tai ông điếc mà nói to:

– Xin quan bác tha lỗi. Con chó này tôi mua ở làng Bẹp về đấy, sáng hôm nay nó chưa được hút.

Ông điếc gật gù mà nói:

– Thảo nào …


Vương Hồng Sển:

Lễ bái tổ đã xong, tôn sư dạy, ăn chay gặp bữa tiệc vĩ vèo, cứ nuốt ba vắt cơm lạt, rồi được phép nhúng đũa vào đồ mặn, không tội vạ chút nào, miễn người đi tới đâu thì mình đi tới đó.

Lễ đà đủ lễ, từ trang nầy sắp sau; nói tục mới là tiếu lâm. Các bà ưa mắc cỡ, xin xếp sách đừng đọc nữa, để gặp nhau còn chào.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!