Ngồi lâu phải đổi – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Tên lính kia đi thú xa, tánh hay ghen, khi ra đi, vẽ một cái hình ngồi bên đùi của vợ mà làm dấu.

Đi thú ba năm về, coi lại sao sái dấu, giận rầy vợ rằng:

– Ủa! Hồi đó nó ở bên kia, sao bây giờ qua bên nây?

Vợ trả lời rằng:

– Thì nó ngồi một chỗ lâu, nó phải đổi chớ sao?

Viết một bình luận

error: Content is protected !!