Học lội – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Tên thầy thuốc kia tới làm thuốc rủi chết người ta, chủ nhà giận bắt trói dưới nhà dưới. Khuya lại thầy lén mở trói lội sông trốn về, mình mẩy ướt hết.

Bước vào nhà thấy con đương học mạch, nói với con rằng:

– Con có học mạch thì phải học lội với con nghé!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!