Địa lý – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có thầy địa lý nhỏ mới cưới vợ, tồi ngủ với vợ, rờ cái mũi nói rằng:

– Đây thiệt phát long chi sơ.

Rờ hai cái vú, nói rằng:

– Một gò bình sa rất tốt

Rờ lần xuống nói rằng:

– Ừ, đây là kim tĩnh tốt dữ, có huyệt rồi.

Chừng leo lên, vợ hỏi làm gì vậy?

Thầy rằng:

– Tao coi đã đặng huyệt rồi, để lo ban lên đặng mà tắc thỉ khẩu.

Người cha nằm cách vách nghe, mừng cười lớn lên mà rằng:

– Con đã kiếm đặng huyệt tốt, làm làm sao con cũng để dành đến sau con chôn cha vào đó nghe con.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!