Chó cắn tay – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Tên thầy kia thấy đứa học trò nhỏ cầm cái bánh bàng.

Thầy rằng:

– Mầy đem đây tao làm cái trăng khuyết cho mầy coi.

Thằng nhỏ không dè đưa cái bánh cho thầy, thầy day cắn phứt hết nửa cái, rồi nói rằng:

– Để tao làm trăng lặn cho mầy coi!

Thầy vừa há miệng cắn bánh, thằng nhỏ nóng ruột lấy tay đậy lại, lỡ thầy cắn nhằm tay, nó khóc. Thầy và hà tay và dỗ rằng:

– Thôi thôi, bữa nay tao tha mầy học. Về nhà có hỏi thì mầy nói bị chó cắn nhằm tay nhé!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!