Mua phân – Phụng Hoàng San

Người làm rẫy kia hay đi mua phân người ta, đặng đem về bỏ đồ cho tốt, tớ thấy thùng phân của anh nọ mới hỏi rằng:

– Thùng phân đó anh ăn bao nhiêu?

Anh nọ nói:

– Tôi dứt giá một quan, thiếu một đồng không được.

Người làm rẫy trả một tiền rưỡi.

Anh nọ giận mà nói rằng:

– Phân người ta, không phải cứt heo mà rẻ làm vậy chớ!

Anh làm rẫy đổ cộc, nói:

– Đặt ra mua bán, có giá cao giá thấp; phải thì bán, không phải thì thôi; chớ tôi có ăn của anh miếng nào, mà anh làm dữ vậy?

Viết một bình luận

error: Content is protected !!