Chuột cắn – Phụng Hoàng San

Hai anh nhà giàu với một anh nhà nghèo ngồi nói chuyện với nhau.

Anh nhà giàu kia nói:

– Tôi giận ba con chuột quá chừng! Những đồ ăn bị nó vọc hết

Anh giàu nọ nói:

– Đồ ăn và lúa gạo, nó ăn cũng chẳng trách gì, giận nó một điều là phá áo quần, sách vở lắm.

Anh nhà nghèo cũng nói:

– Chuột nhà tôi không phá quần áo, mà cũng không lục đồ ăn, giân một điều là thấy nó đói mà mình không chịu được.

Hai anh kia hỏi:

– Sao nó đói mà mình chịu không được?

Ảnh trả lời rằng:

– Đêm nào vừa thiu thiu ngủ, nó lén lại cắn hoài, hại ngủ đà không được.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!